కేంద్ర ప్రభుత్వ మినిస్ట్రీ అఫ్ టెక్స్టైల్స్

కేంద్ర ప్రభుత్వ మినిస్ట్రీ అఫ్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ లో వివిధ ఉద్యోగాలకు ప్రకటన జారీ చేశారు

మరిన్ని వివరాలకు సంస్థ వెబ్సైటు లో చుడండి…  http://handlooms.nic.in

Leave A Comment